camping-emporda-en-lestartit

Hi ha un número màxim de persones per parcel·la?

Si, el número màxim de persones a cada parcel·la és de cinc.